Qiymətləndirmə fəaliyyətinin digər əsas istiqamətlərindən biri qeyri-yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlakdır. Bu tip əmlaklar müxtəlif təyinatlı, fərqli funksiyalı coxsaylı növlərə ayrılır. Adi qarajdan tutmuş böyük biznes mərkəzlərə qədər müxtəlif təyinatlı daşınmaz əmlaklar qeyri-yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlaklara aiddir. Bu mənada qeyri-yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlakların qiymətləndirilməsində müxtəlif amillər nəzərə alınır ki, bunlar da fərqli yanaşmalar tələb edir.

Qeyri-yaşayış təyinatlı daşınmaz əmlakların qiymətləndirilməsində daha çox aşağıdakı əmlak növlərini rast gəlinir:

  • Ofislər
  • Ticarət obyektləri
  • Xidmət sahəsi üzrə obyektlər
  • İaşə obyektləri
  • Anbarlar
  • Qarajlar
  • İstixanalar
  • İstehsal binaları və s.